Volg ons op facebook Volg ons op twitter Volg ons op Google +
  Home   Boeken  

Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer

De gegevens op deze website bevatten producten en links naar producten welke zijn geplaatst door ons of derden. Prijsrunner.nl - Vergelijk eerst de prijzen voordat je kooptverandert ,verbetert, update, verwijdert en / of wijzigt de site en / of documenten en hierin opgenomen informatie regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving. Prijsrunner.nl - Vergelijk eerst de prijzen voordat je kooptis op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk van een of andere vertraging of onjuistheden van deze informatie die op deze site is geplaatst. Gebruik van deze website is op eigen risico. In geen geval kan Prijsrunner.nl - Vergelijk eerst de prijzen voordat je koopt of enige andere partij die betrokken is of verbonden met de inhoud van deze website, aansprakelijk worden gesteld jegens u of een andere persoon welk enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit uw toegang of het gebruik van deze website ondervindt.
Hoewel wij zullen proberen er altijd zorg voor te dragen dat de Website ononderbroken en in volledig werkbare conditie zal zijn, kunnen wij dit uiteraard niet volledig garanderen. Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van een systeemfout, netwerkprobleem, onderhoud of reparatie, of om redenen die buiten onze macht liggen.
.
Merkinformatie

Alle aangepaste grafische afbeeldingen op deze website zijn handelsmerken, dienstmerken, en / of uit naam handelend van Prijsrunner.nl - Vergelijk eerst de prijzen voordat je koopt Alle andere handelsmerken die op Prijsrunner.nl - Vergelijk eerst de prijzen voordat je koopt staan zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Copyright

Op website ontwerp, tekst, afbeeldingen, data, audio en software is copyright van toepassing. Copyright 2012, {} Prijsrunner.nl - Vergelijk eerst de prijzen voordat je koopt Alle rechten voorbehouden.