Disclaimer

Aansprakelijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die prijsrunner.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de prijsrunner.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Prijsrunner.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig deze voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via prijsrunner.nl

Prijsrunner.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop.prijsrunner.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Thuiswinkelwaarborg of ander keurmerk

Verschillende webwinkels zijn gekenmerkt met het Thuiswinkel Waarborg of ander keurmerk, dat door de brancheorganisatie Thuiswinkel.org of andere organisatie is verstrekt. Deze keurmerken geeft aan dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet, het geeft echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt.Prijsrunner.nl is hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

Reviews door consumenten

Op prijsrunner.nl geven consumenten reviews over de kwaliteit van producten en de uitvoering van een bestelling door webshops. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze die voor een bepaald product of een webshop gemaakt zouden kunnen worden.

Foutieve informatie

Prijsrunner.nl toont producten van diverse webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij deze webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan prijsrunner.nl.

Prijsrunner.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij.prijsrunner.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die deze webshops hebben aangebracht.

Conflicten

Prijsrunner.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Alle tekst- en beeldinformatie op de prijsrunner.nl website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij prijsrunner.nl De website van prijsrunner.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van prijsrunner.nl.

De website van prijsrunner.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan prijsrunner.nl, zulks ter beoordeling van prijsrunner.nl.

Vergelijk items
    Vergelijk
    0